Forside

 

Information fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har besluttet fremadrettet at indkaldelser til generalforsamlinger sker via e-mail til medlemmerne. Hermed sparer vi både papir, kopiering og tid med at omdele indkaldelser med tilhørende bilag til alle hustande i vores område. Bestyrelsens beslutning er omdelt på papir til alle medlemmer med varsel om det sker med virkning for den næste generalforsamling i 2018. Der er dog mulighed for fortsat at modtage indkaldelserne i papirform, hvis man ønsker det. Så skal man blot give besked til formanden.   

Alle vejbump er renoveret i juli måned. 

Parkeringsforholdene på vejene, herunder særligt omkring indgangen til kolonihaverne, er fortsat et fokuspunkt. Kolonihaverne udgør med den efterhånden høje standard af huse et “nyt villaområde” i vores område med 105 beboere, som vi ikke har infrastruktur til at “servicere” med bl.a. parkeringsmuligheder året rundt.  For at afbøde de værste gener er der på vores foranledning og med kommunens tilladelse opsat P-forbudsskilte på vejstykket mellem Risvangen og Brønshøjholms Alle. Hermed har vi sikret passage for al trafik, herunder for redningskørertøjer og skraldebilerne, som uhensigtsmæssig parkering hidtil har forhindret. 

Fremadrettet påtænker vi en mere generel nyasfaltering af  vore veje i området, da den nuværende asfalt efterhånden er ved at være slidt efter godt 25 års brug. 

Kommunen har givet påbud om renovering af Brønshøjholms Alle fra Kirketoften til kolonihaverne. Den megen trafik, herunder særligt tung trafik til kolonihaverne og til byggeriet af de nye rækkehuse, har slidt på vejen. Gennem et et positivt samarbejde med grundejerne på vejen og Kolonihaveforeningen med henblik på at opnå en så smidig løsning som muligt uden at inddrage kommunen er vejen nu sat i stand.