Forside

 

Grus til brug for glatte veje og fortove her i vinterperioden er nu til fri benyttelse for vores medlemmer. Vi har ændret placering af gruset ved Mellemvangen. Det er nu placeret på den lille plads på hjørnet af Højlandsvangen og Mellemvangen.  

Næste ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkemosen Brønshøj afholdes den 15. marts 2017 kl. 19:00 i Pilegården, Brønshøjvej 17-19, 2700 Brønshøj.

Øvrig information fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har foranlediget reparation af af fortovet på Skolevangen. Kommunens gennemførte trafiktælling har desværre vist, at der er ikke mulighed for at vejen gøres offentlig og dermed underlægges trafikregulering via kommunen. Vi overvejer nu eget initiativ med vores nabogrundejerforening.   

Herudover arbejder bestyrelsen med renovering af vejbump på vores veje, herunder reparation af akutte huller i asfalten samt parkeringsforhold på vejene omkring indgangen til kolonihaverne. I den forbindelse er der givet tilladelse fra kommunen til P-regulering af det lille stykke vej mellem Risvangen og Brønshøjholms Alle, men opsætning af skilte afventer renovering af vejbump, hvor den samme entreprenør vil blive brugt.

Kommunen har givet påbud om renovering af Brønshøjholms Alle fra Kirketoften til kolonihaverne. Den megen trafik til kolonihaverne har slidt på vejen. Vi hæfter med 5 parceller for omkostningerne, mens de resterende 16 parceller på vejen, som skal deltage i udgiften, er uden for vores forening. Vi arbejder på en så smidig løsning for os som muligt, da vi er en mindre part i sagen. Der arbejdes samtidig på at beboerne i Kolonihaverne inddrages som bidragydere til omkostningen, da de og store lastbiler til området medvirker til nedbrydning af vejen og kantstene.