Forside

 

Information fra bestyrelsen:

Bestyrelsen arbejder med pt. renovering af alle vejbump på vores veje, herunder reparation af akutte huller i asfalten samt parkeringsforhold på vejene omkring indgangen til kolonihaverne. I den forbindelse er der på vores foranledning og med kommunens tilladelse opsat P-forbudsskilte på vejstykket mellem Risvangen og Brønshøjholms Alle. Hermed har vi sikret passage for al trafik, som uhensigtsmæssig parkering hidtil har forhindret. Nye vejbump påregnes færdiggjort i løbet af foråret – det afhænger af temperaturen. Herefter følger en mere generel nyasfaltering af  vore vejene i området, da den nuværende asfalt efterhånden er ved at være slidt efter godt 25 års brug. 

Kommunen har givet påbud om renovering af Brønshøjholms Alle fra Kirketoften til kolonihaverne. Den megen trafik, herunder særligt tung trafik til kolonihaverne og til byggeriet af de nye rækkehuse, har slidt på vejen. Der er etableret et positivt samarbejde med grundejerne på vejen med henblik på at opnå en så smidig løsning som muligt uden at inddrage kommunen. Kolonihaveforeningen bidrager med 10% af omkostningerne, da deres medlemmer anvender vejen som eneste adgangsvej til deres område.