Forside

 

Information fra bestyrelsen:

Vi nærmer os nu efteråret og vinteren. Så husk venligst at holde kloakdæksler fri for blade, så regnvandet havner det rette sted. Når vinteren sætter ind gælder den almindelige snerydningspligt. Grundejerforeningen indkøber grus som sædvanligt til fri afbenyttelse.

Bestyrelsen har besluttet fremadrettet at indkaldelser til generalforsamlinger sker via e-mail til medlemmerne. Hermed sparer vi både papir, kopiering og tid med at omdele indkaldelser med tilhørende bilag til alle hustande i vores område. Bestyrelsens beslutning er omdelt på papir til alle medlemmer med varsel om det sker med virkning for den næste generalforsamling i 2018. Der er dog mulighed for fortsat at modtage indkaldelserne i papirform, hvis man ønsker det. Så skal man blot give besked til formanden.   

Parkeringsforholdene på vejene, herunder særligt omkring indgangen til kolonihaverne, er fortsat et fokuspunkt. Kolonihaverne udgør med den efterhånden høje standard af huse et “nyt villaområde” i vores område med 105 beboere, som vi ikke har infrastruktur til at “servicere” med bl.a. parkeringsmuligheder året rundt.  For at afbøde de værste gener er der på vores foranledning og med kommunens tilladelse opsat P-forbudsskilte på vejstykket mellem Risvangen og Brønshøjholms Alle. Hermed har vi sikret passage for al trafik, herunder for redningskørertøjer og skraldebilerne, som uhensigtsmæssig parkering hidtil har forhindret. 

Fremadrettet påtænker vi en mere generel nyasfaltering af  vore veje i området, da den nuværende asfalt efterhånden er ved at være slidt efter godt 25 års brug.